Veri saklama özeti

Bu özet öntanımlı kategorileri ve kullanıcı bilgilerini saklama amaçlarını göstermekte. Bazıı alanların burada gösterilenden daha özel kategorileri ve amaçları olabilir.

Site

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Users

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Course categories

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Courses

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Activity modules

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Blocks

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı